Search
Close this search box.

System-76(II) Tenor

System 76系列以復古醇厚為其象徵,令人想到過去懷念的經典薩克斯風,為了使低音更加飽滿,我們特別將彎管及喇叭口加大,並修改低音C鍵與Eb鍵的位置,使它更符合人體工學以符合現代的演奏需求。

產品規格

  • 演奏級
  • Bb
  • Super VI 頸管
  • 黃銅
  • 喇叭口及彎管手工刻花
  • 依據不同表面處理搭配天然彩貝或黑貝
  • 保爾‧莫莉亞 造型帆布樂器箱
  • 仿古漆、金漆、裸銅
  • “復古音色設計
  • 大彎管及喇叭口”

建议零售价
SYSTEM-76(II)TDK 次中音仿古  ¥        31,500
SYSTEM-76(II)TGL 次中音 漆金  ¥        30,500
SYSTEM-76(II)TUL 次中音裸铜  ¥        33,500
see also